Cam

Kompanija locirana u blizini Bergama, Italija. Jedan od najpoznatijih brendova bebi opreme u svetu. Cam sa ponosom predstavlja brend « Made in Italy » - Pored pripreme i dizajna , više od 90 % proizvodnje je locirano u sopstvenim pogonima u Italiji . Kroz svoju dugu aktivnosti u ovoj oblasti , Cam je uvek pokazivao kontinuiranu brigu za tehnološke inovacije , dizajn i najvažnije za sigurnost beba.