Sport i Rekreacija, Izbor boje i materijala po štof karti: NE