Nova Godina, Model Jelke: Zelena sa svetlo-zelenim vrhovima