Bašta i dvorište, Izbor boje i materijala po štof karti: NE