Nova Godina, Model Jelke: Bor sa rascepljenim vrhovima