ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA "Uz Epson do pobede"

ZVANIČNA  PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA  "Uz Epson do pobede"

Proglašen pobednik konkursa:

Pobednik nagradnog konkursa "Uz EPSON DO POBEDE" je Ana Mihalovic uz komentar:
"Projektor ili TV dilema je velika bar za mene. Obzirom na to da imam nekog koga ovo jako zanima i ko je siguran da je Epson projektor mnogo bolja stvar, glasam za projektor!
Ukoliko ga dobijem, pokloniću dečku projektor jer LJUBAV UVEK POBEĐUJE !"

Molimo pobednika da se javi u inbox naše FB stranice  kako biste ostavili podatke za slanje.
Takođe se zahvaljujemo svim učesnicima na učešću u konkursu sa informacijom da će biti još nagradnih konkursa uskoro.

 
  Tokom promotivnog perioda posetiti našu FB Stranicu, ostavite odgovor na postavljeno pitanje:

Zbog čega biste radije gledali utakmice na Epson Projektoru nego na televizoru?


 - Odgovore slati u komentaru na našoj FB stranici

 - Budete najkreativniji i osvojite prvu nagradu!
 - Proglašenje dobitnika 10.07.2018 
1. Pravo da učestvuju u nagradnom konkursu imaju lica sa prebivalištem u Republici Srbiji.
Sponzor zadržava pravo da u svakom trenutku verifikuje zahteve izbora.

2. Sporazum o zvaničnim pravilima:

Svaka osoba koja pristupi konkursu (svaki“ Učesnik”)  bezuslovno prihvata i pridržava se ovih Zvaničnih pravila i odluka Sponzora, koja
će biti konačna i obavezujuća u svim aspektima konkursa.

3. Promotivni period:  
Promocija počinje 18.06.2018. godine u 16.01 čas i završava se 10.07.2018 godine u 23,59 časova(“Promotivni period”).

4.  Kako pristupiti:
Tokom promotivnog perioda posetiti našu FB Stranicu, ostavite odgovor na postavljeno pitanje OVDE
- Budete najkreativniji i osvojite prvu nagradu!
- Proglašenje dobitnika 10.07.2018

Prva nagrada Epson Projektor EB-X05 3LCD


Fotografije sa uvrdeljivim i vulgarnim sadržajem biće diskalifikovane i onemogućeno dalje učestvovanje u konkursu.
Učesnik u konkursu mora voditi računa o zaštićenim znakovima i autorskim pravima, organizator konkursa i sponzor neće snositi odgovornost ukoliko ih pojedinačno učesnik konkursa prekrši.

ZAHTEVI ZA PRISTUP

Pristupi ne smeju imati

• promocija bilo kakve aktivnost koja može biti nebezbedna i opasna, koja šalje bilo kakvu političku poruku;
• je nepristojan ili uvredljiv, koji odobrava bilo koji oblik mržnje;
• sadrži klevetu, omalovažavajuće komentare o drugim ljudima ili kompanijama;
• je seksualno eksplicitan i sugestivan;
• nepotrebno nasilan ili uvredljiv po rasnoj, etničkoj, polnoj, religioznoj, profesionalnoj i starosnoj grupi,
• sadrži bilo kakvu ličnu identifikaciju, kao sto su lična imena, imejl adrese, adrese stanovanja;
• sadrži materijale u vlasništvu drugih (uključujuci fotografije, skulpture, muziku, slike i druga umetnička dela objavljena na vebsajtovima, televiziji, snimcima,
filmovima ili drugim medijima) osim imena ili zaštitnog znaka FIFA bez dozvole ;
• sadrž i materijale koji implementiraju imena, koji oslikavaju osobu, uključujuci bez ograničenja javne ličnosti
kao i osobe koje nisu iz javnog života, žive ili preminule, bez dozvole;
• prenosi nedosledne poruke i slike, za razliku od pozitivne slike i dobrevolje sponzora
• krši bilo koji zakon
• ne sme narušavati autorska prava, za štitne znake, prava o privatnosti, publicitet ili drugu intelektualnu svojinu.
Prihvatanjem ovih pravila i učestvovanjem u nagradnom konkursu, učesnici izričito potvrđuju da postavljene fotografije pripadaju lično njima.

Ako prijava sadrž i bilo kakav materijal ili elemente koji nisu svojina kandidata  kandidat je odgovoran za dobijanje, prepodnošenja prijave, svih saglasnosti i dozvola koje su neophodne.

Podnošenjem prijave dajete svoj pristanak Sponzoru da postavi Vašu prijavu na
www.kliklak.rs ili zvanični FB stranicu WebShop-a ili druge vebsajtoveili naloge na društvenim mrežama Sponzora
.
Saglasni  ste da kompanija
(definisano ispod)  nije odgovorna za bilo kakvu neovlašćenu upotrebu prijave  od strane trećeg lica. Kompanija ne garantuje postavljanje ijedne prijave. Kandidati mogu
postaviti link ka svojim prijavama na sajtove društvenih mreža.

5.  Izvlačenje:

Potencijalni pobednik će biti odabran od strane nezavisnog žirija 10. jula 2018.godine među svim prijavama kandidata koji ispunjavaju uslove i koje su pristigle tokom promotivnog perioda,
Potencijalni pobednik biće obavešten preko FB naloga u inbox  na datum 10.07.2018.

Sponzor nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati učesnicima usled onemogućenog prisustva nalogu kandidata. Izgledi za pobedu zavise od broja prijava koje ispunjavaju  uslove, a koje su pristigle tokom celog promotivnog perioda.

6. Obaveštenje o pobedniku/verifikacija:
Osvajanje nagrade zavisi od ispunjenja svih zahteva koji su navedeni ovde. Po svom nahođenju
Sponzor može tražiti od potencijalnog pobednika da u potpunosti sarađuje u Promociji, da pruži sve potrebne informacije da bi potvrdio podobnost i da pomogne da se osigura da upotreba takvih podataka u reklamiranju za Promociju neće dovesti
Sponzora na loš glas, da neće izazvati prezir, skandal ili da se neće odraziti nepovoljno na Promociju ili na Sponzora.
U slučaju da potencijalni  pobednik da lažnu izjavu u bilo kom dokumentu koji je u vezi sa Promocijom, pobednik će biti
diskvalifikovan i od njega će biti traženo da u što kraćem roku Sponzoru vrati nagradu/nagrade, ili po
izboru Sponzora novčani ekvivalent nagrade/ nagrada kao što je navedeno u ovim Zvaničnim pravilima.

7. Nagrade:

Dodeliće se jedna nagrada, za najbolju tj. najkreativniju odgovor na postavljeno pitanje, koju odabere žiri, a koji opisuje
fudbalsku strast.
Nagrada obuhvata Epson projektor Ukupna  približna maloprodajna vrednost nagrade je 50000 din.
Stvarna vrednost nagrade može varirati u odnosu na pojedinačnu vrednost u drugim maloprodajama..

Pored ovoga nagrada uključuje i transport nagrade kurirskom službom samo na teritoriji Srbije bez  teritorije Kosova i Metohije.
Nagrada se dodeljuje onakva kakva jeste.

USLOVI NAGRADA:
Nagrada ne može biti zamenjena, otkupljiva za gotovinu osim po ličnom nahođenju Sponzora. Sponzor zadržava pravo da zameni nagradu za drugu iste ili veće vrednosti po svom nahođenju.

Ako potencijalni pobednik nije u mogućnosti da preuzme nagradu, ona će biti oduzeta u potpunosti i Sponzor je po svom nahođenju može dodeliti alternativnom pobedniku. NAGRADA SE DODELJUJE ONAKVA KAKVA JESTE, BEZ PREDSTAVLJANJA I GARANCIJA BILO KOJE VRSTE EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO.

8.  Opšti uslovi:  

Kao uslov ulaska, kandidati su saglasni da je Sponzor oslobođeni bilo kakve odgovornosti za bilo kakve povrede, gubitke,
štete bilo koje vrste uključujući i smrt ili štete imovine u celosti ili delimično, direktno ili indirektno,
od prihvatanja, posedovanja, upotrebe nagrade za učesće u ovoj Promociji ili bilo kakvim aktivnostima u vezi sa
Promocijom, uključujući i proizvode koji predstavljaju nagradu.
Osim gde je zakonom zabranjeno, pobednici odobravaju Sponzoru i ostalima koji rade u njegovo ime da koriste njegovo/njeno ime,  i izjave u bilo kom trenutku za reklamiranje, trgovinu, publicitet, promotivne svrhe bez dodatne kompenzacije.

9.   Ograničenja odgovornosti:  

Sponzor nije odgovoran za kvar ili štetu na kandidatovom ili bilo čijem drugom računaru nastalom zbog učešća u promociji ili skidanja materijala sa vebsajta.

10.  Diskvalifikacija:
 
Isključivo odgovornost kandidata je da se osigura da je on ili ona ispunio u potpunosti sve uslove i zahteve sadržane u ovim pravilima. Ukoliko se utvrdi da neki kandidat ne  ispunjava uslove, ili da nije u skladu sa ovim pravilima ili odbije nagradu iz bilo kog razloga, takav potencijalni pobednik će biti diskvalifikovan i nagrada će mu biti oduzeta.

Prijave podnete od strane bilo koje individue ili entiteta koji nije kandidat i/ili poreklom od bilo kog drugog mehanizma
Sponzor zadržava pravo da po svom nahođenju diskvalifikuje bilo koju individuu koja ometa operativnost Promocije ili koja se ponaša na nesportski ili ometajući na čin, ili sa namerom da preti, zlostavlja ili uznemirava bilo koju osobu ili legitimitet Promocije.  Sponzor zadržava pravo da trazi naknadu štete i iskoristi druga pravna sredstva od bilo kog lica u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.

11.  Viša sila :

Ako iz bilo kog razloga, Promocija, isključivo po mišljenju Sponzora, nije u stanju da funkcioniše kako je planirano, zbog infekcije kompjuterskog virusa, ometanja, hakovanja, neovlašćenih intervencija, prevara, tehničkih grešaka, ili bilo kojih drugih uzroka koji po mišljenju Sponzora utiču na administraciju, bezbednost, fer igru, integritet
i pravilno vođenje Promocije, Sponzor zadržava pravo da po svom nahođenju ibez prethodnog obaveštenja otkaže, prekine, izmeni ili obustavi Promociju.
U slučaju da je Sponzor sprečen da nastavi Promociju, zbog situacije koja je van njegove kontrole uključujući ali ne ograni
čavajući se na požar, poplave, prirodne ili vestačke epidemije koje ugrožavaju zdravlje, zemljotres, eksplozija, štrajk, više sile ili državnog neprijatelja, problema sa opremom,
pobunom ili građanskim nemirom, terorističkom pretnjom, ratom (objavljenim ili ne) ili bilo kojim zakonom, redom, ili regulativom, krizom javnog zdravlja, naredbom suda, ili bilo kojim drugim uzrokom koji nije pod sponzorovom kontrolom (Viša sila),  Sponzor ima pravo da modifikuje i prekine Promociju. Ako je Promocija završena, u celini ili delimično, pre naznačenog datuma završetka Sponzor zadržava pravo da izabere pobednike među svima koji ispunjavaju uslove, važećim prijavama kojesu prispele do datuma/vremena događaja koji je izazvao prekidanje.
Vrsta i količina nagrada opisana u ovim pravilima biće dodeljena. Bilo koje nagrade koje nisu u skladu sa ovim pravilima neće biti dodeljivane.

12. Nevaženje:

Ova Zvanič
na pravila ne mogu biti menjana ni nakoji način, osim u pisanom
dokumentu izdatom u skladu sa zakonom, od strane ovlašćenog predstavnika Sponzora. Nevaženje ili neizvršivost bilo koje
odredbe ovih Zvaničnih pravila neće uticati na validnost ili bilo koje druge odredbe. U slučaju da se bilo koja odredba utvrdi neva
žećom ili ako se pokaže kao neprimenjiva ili nezakonita, ova pravila će ostati na snazi i tumačiće se u preostalom, važećem, delu.

U slučaju da postoji neslaganje ili nedoslednost uizjavama u promotivnim materijalima i Zvaničnim pravilima,
Zvanična pravila će prevladati.

13. Privatnost:

Informacije prikupljene u vezi sa Promocijom mogu biti podeljene sa Sponzorovim promotivnim partnerima u količini koja je neophodna za ispunjavanje nagrada.
Osim ako je drugačije navedeno u Zvaničnim pravilima, informacije skupljene od strane Sponzora u vezi sa igrom biće korišćene od strane Sponzora u skladu sa Online pravilima o privatnosti  na www.registar.poverenik.rs


14. Važeći zakon:

Prijavom, učesnici su saglasni da će sva pitanja koja se odnose na konstrukciju, validnost, interpretaciju i primenjivost ovih pravila, prava i obaveza učesnika, kao i prava i obaveza Sponzora u vezi sa promocijom biti uređena i tumačena u skladu sa zakonima  Republike Srbije.

15. Ime pobednika:

Ime pobednika biće objavljeno na web stranici
www.kliklak.rs 10.07.2018.

Sponzor: PR Kliklak Računari Niš